آزمون دوم در رده بندی آزمون عالی است.

این آزمون بر پایه اطلاعات اکتسابی از آزمون پایه بنا شده است و فراگیران را با متون پیچیده تر حقوقی آشنا می سازد و در عین حال بر جزئیات و دستور نیز تأکید دارد.

این آزمون از دو بخش سوال تشکیل شده است: 1)خواندن و نوشتار، 2)شنیدار

بخش خواندن و نوشتار، آزمودنی را در مقابل گزیده ای از قراردادها، مکاتبات حقوقی و دیگر مدارک می آزماید و توانایی واژگان حقوقی وی را در ارائه تعاریف دقیق مورد آزمون قرار می دهد.

تمامی مطالب آزمون توسط مؤسسات حقوقی بین المللی پیشنهاد داده شده اند.

بخش شنیدار معمولاً گفتگویی بین یک وکیل و یک موکل و یا دو یا چند وکیل می باشد. موضوعات آن از عناوین روز و متداول در مؤسسات حقوقی نشأت گرفته که وکلا بطور روزمره با آن سر و کار دارند.

سطح مورد آزمایش در این آزمون، متوسط تا پیشرفته می باشد، زمان آن حدود 130 دقیقه (90 دقیقه خواندن و نوشتار، 30 الی 40 دقیقه شنیدار) می باشد و امتیاز آن از 100 محسوب می گردد.

سر فصل های مورد آزمون/مطالب آموزشی از قرار ذیل هستند:

 1. مذاکرات حقوقی پایه
 2. مدارک قبل از عقد قرارداد
 3. قراردادهای بازرگانی
 4. امور مالی و بانکی
 5. شرکت ها
 6. داوری بین المللی(ADR)
 7. ورشکستگی
 8. حقوق کار و قراردادهای مربوطه
 9. مراحل طرح دعوا
 10. حقوق قراردادها
 11. حقوق شبه جرم
 12. مالکیت معنوی
 13. حقوق املاک
 14. قراردادهای شفاهی
 15. مقدمه ای بر حقوق عرفی(common law)
 16. مهارت های نگارش حقوقی
 17. این آزمون همچنین مهارتهایی همچون خواندن متون فنی و حقوقی، آشنایی با واژگان حقوقی ، مهارت درک شنیدار ، نامه نگاری، دستور زبان، استفاده صحیح از حروف اضافه و همنشینی مناسب کلمات مصطلح در حقوق (COLLOCATIONS) را می سنجد.

***حداقل سطح دانش لازم جهت همکاری با مؤسسات حقوقی بین المللی اخذ این گواهینامه می باشد.***

 

دانلود آزمون عالی

دانلود فایل صوتی

تمامی حقوق این وب سایت نزد زبان حقوقی تولز محفوظ می باشد. طراحی وب سایت : آتیه گستران اکسین