آزمون پایه(FOUNDATION): این آزمون جدید نقطه شروع بسیار خوبی برای کسانی است که زبان انگلیسی برای رشته حقوق و همچنین زبان عمومی را با هم می آموزند. آزمون پایه همچنین مبنای خوبی برای آزمون عالی تولز می باشد. این آزمون توانایی درک مطلب و نوشتار را می سنجد.نمره آزمون از ۱۰۰محاسبه می گردد.

سیلابس تولز پایه بر این موارد متمرکز است:

١- واژگان پایه از زمینه های حقوقی ذیل

  • حقوق قراردادها
  • حقوق کار
  • حقوق تجارت
  • حقوق شرکتها
  • حقوق بانکی و مالی
  • حقوق مالکیت معنوی
  • حقوق شبه جرم
  • حقوق ملکی
  • مقدمه ای بر داوری بین المللی

۲- واژگان مورد نیاز جهت مقایسه نظام های حقوقی انگلستان و آمریکا با نظام حقوقی خود

۳- واژگان مورد نیاز جهت درک قراردادها

۴- استفاده دقیق و صحیح از حروف اضافه در تمامی زمینه های حقوقی

۵- توانایی تشخیص اشتباهات مصطلح

۶- توانایی خواندن و درک مطلب در متون حقوقی

۷-تواناایی استفاده صحیح از ساختار های ساده زبان حقوقی

۸- آگاهی از سبک قراردادهای مکتوب

۹- سنجش دقت دستوری در زمینه های حقوقی


دانلود نمونه آزمون پایه

تمامی حقوق این وب سایت نزد زبان حقوقی تولز محفوظ می باشد. طراحی وب سایت : آتیه گستران اکسین