عناوین و ترتیب دروس جهت آمادگی در آزمون پایه تولز :

مطالب آموزشی ذیل بر اساس سیلابس آزمون طراحی شده و بخشهای شنیدار، گفتار،دستور،واژگان حقوقی،نمونه قراردادها،و مطالب مفید دیگربه آن اضافه گردیده است.

1-بدلیل محدودیت در تعیین دقیق سطح زبانی متقاضیان، درسها بشکلی طراحی شده که شامل طیفی از آنها بشود بصورتی که ابتدای هر درس ساده تر و نیمه دوم آن کمی مشکلتر می باشد. اما کل درس هر دو گروه را اماده آزمون می نماید.

2- دوره ها ترجمه محور نمی باشد و  وجود حد اقل دانش زبان انگلیسی فرد مورد نیاز می باشد.

3- دروس شامل تمامی مهارتهای زبانی از جمله خواندن ،نوشتار،شنیدار و گفتار باتاکید بر 2 مهارت اول  می شود.

 

The legal professionals - Structure of a Law firm ;Courts & Judges - The Language of Banking / Insurance  -

The Language of Contract Law - The Language of Company Law - The Language of Employment Law - Tort Law - 

Understanding Contracts

 

تمامی حقوق این وب سایت نزد زبان حقوقی تولز محفوظ می باشد. طراحی وب سایت : آتیه گستران اکسین