نحوه تدوین آزمون ها

این آزمونها توسط متخصصین رشته حقوق که تسلط کافی به آموزش زبان انگلیسی نیز دارند تهیه گشته و حاصل مشورت و بررسی گسترده با موسسات حقوقی می باشد و بصورت مستمر بر اساس آخرین تغییرات در این حرفه مورد بازبینی و تصحیح قرار می گیرد.

زبان و عبارات تخصصی مورد آزمایش در تولز در واقع همان زبان رایج در حقوق و تجارت بین الملل در بازار جهانی امروز است.

سیلابس آزمون ها:

سیلابس آزمونها و مطالب آموزشی تولزبطور کلی شامل مباحثی همچون

  • Law of tort
  • Contract Law
  • Business law
  • Company law
  • Employment law
  • EU law
  • Intellectual property
  • Property law / Real estate
  • Banking and Finance

و مباحث مشابه می شود.

تمامی حقوق این وب سایت نزد زبان حقوقی تولز محفوظ می باشد. طراحی وب سایت : آتیه گستران اکسین