آزمون های تولز 3 سطح می باشند:

۱_ آزمون پایه(FOUNDATION): این آزمون جدید نقطه شروع بسیار خوبی برای کسانی است که زبان انگلیسی تخصصی برای رشته حقوق و همچنین زبان عمومی را با هم می آموزند.

آزمون پایه همانند پلی بین عالم دانشگاه و عالم کار محسوب می گردد .علاوه بر آن آزمودنی را با فعالیت های واقعی و بروز در موسسات حقوقی بین المللی آشنا ساخته و همچنین وی را در معرض نمونه ای از پیشرفتهای حقوقی اخیر و پرونده های واقعی قرار می دهد. علاوه بر آن مبنای خوبی برای آزمون عالی تولز می باشد. این آزمون ,واژگان حقوقی،توانایی درک مطلب و نوشتار را می سنجد.نمره آزمون از ۱۰۰محاسبه می گردد.

۲- آزمون عالی(HIGHER): این آزمون بر پایه اطلاعات اکتسابی از آزمون پایه بنا شده است و فراگیران را با متون پیچیده تر حقوقی آشنا می سازد و در عین حال بر جزئیات و دستور نیز تأکید داشته و مهارتهایی همچون خواندن متون فنی و واژگان مهارت درک شنیدار ، نامه نگاری، دستور زبان، استفاده صحیح از حروف اضافه و همنشینی مناسب کلمات مصطلح در حقوق(COLLOCATIONS) را می سنجد..

این آزمون از دو بخش سوال تشکیل شده است: 1)خواندن و نوشتار، 2)شنیدار

بخش شنیدار معمولاً گفتگویی بین یک وکیل و یک موکل و یا دو یا چند وکیل می باشد. موضوعات آن از عناوین روز و متداول در مؤسسات حقوقی نشأت گرفته که وکلاء بطور روزمره با آن سر و کار دارند.

تمامی مطالب آزمون توسط مؤسسات حقوقی بین المللی پیشنهاد داده شده اند.

- سطح مورد آزمایش در این آزمون، متوسط تا پیشرفته می باشد، زمان آن حدود 130 دقیقه (90 دقیقه خواندن و نوشتار، 30 الی 40 دقیقه شنیدار) می باشد و امتیاز آن از 100 محسوب می گردد.

 ٣- آزمون پیشرفته(ADVANCED): این آزمون مناسب افرادی است که دوره زبان مربوط به رشته های حقوقی را طی نموده و دانش زبان عمومی آنها در سطخ قابل قبولی است. این آزمون جهت سنجش توانایی حقوقدانانی است که تجربه کار با اسناد حقوقی به زبان انگلیسی را دارند و می تواند بطور دقیق مهارتهای زبانی آنان را بسنجد.

آزمون پیشرفته تولز یک بخش دارد که محتوای آن توانایی درک مطلب و قدرت نوشتار می باشد و فاقد آزمون شنیدار است. نمره از ٥٠٠ محاسبه می گردد.

تمامی حقوق این وب سایت نزد زبان حقوقی تولز محفوظ می باشد. طراحی وب سایت : آتیه گستران اکسین